کنسانتره (2/5%) Power Feed

توضیحات محصول

کنسانتره (2/5%) Power Feed حاوی مولتی آنزیم و فیتاز و همچنین شامل پری بیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ، محرک رشد و فاقد ضد کوکسیدیوز هستند. مصرف این محصول موجب بهبود ضریب تبدیل و افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات و درگیری با بیماری‌های ویروسی خواهد شد .

بدون اعمال تاثیر آنزیم فیتاز بر اسیدهای آمینه

ویژه پرورش طیور گوشتی

مواد تشکیل دهنده

مکمل ویتامینه و معدنی رشددانه، متیونین، لیزین، ترئونین، فیتاز، مولتی آنزیم، دی کلسیم فسفات، مونوکلسیم فسفات، آنتی اکسیدان، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم ، سبوس

مقدار مصرف

طبق جیره پیشنهادی بخش پشتیبانی رشددانه

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
کنساتتره 2.5 گوشتی پاورفید

آنالیز شیمیایی

آنالیز
AB
انرژی قابل متابولیسم (حقیقی)Kcal/Kg20502090
پروتئین خام (حقیقی)%26.5425.05
متیونین قابل هضم%9.528.14
متیونین+ سیستئین قابل هضم%9.738.35
لیزین قابل هضم%3.993.70
ترئونین قابل هضم%2.601.83
کلسیم%21.5222.55
فسفر قابل دسترس%12.6111.20
سدیم%3.132.31