کنسانتره (5%) پرورش

توضیحات محصول

استفاده از کنستانتره ۵ درصد و جیره‌های همراه آن، منجر به عملکرد بهتر، کاهش قیمت تمام شده جیره، کاهش دفع نیتروژن و کاهش رطوبت و آمونیاک بستر و در نهایت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی می‌گردد.

محاسبه آنالیز با در نظر گرفتن ماتریکس آنزیم

ویژه پرورش طیور تخمگذار

مواد تشکیل دهنده

مکمل ویتامینه و معدنی رشددانه، متیونین، لیزین، ترئونین، فیتاز، مولتی آنزیم، دی کلسیم فسفات، مونو کلسیم فسفات، آنتی اکسیدان، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، سبوس

مقدار مصرف

طبق جیره پیشنهادی بخش پشتیبانی رشددانه

بسته‌بندی

بسته بندی: کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مرغ-گوشتی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
انرژی قابل متابولیسم (حقیقی)Kcal/Kg
پروتئین خام (حقیقی)%
متیونین قابل هضم%
متیونین+ سیستئین قابل هضم%
لیزین قابل هضم%
ترئونین قابل هضم%
کلسیم%
فسفر قابل دسترس%
سدیم%