کنسانتره گاو شیری – متوسط شیر (جنرال)

توضیحات محصول

کنسانتره گاوهای متوسط شیر محصولی خوش‌خوراک است که حاوی 15تا 16 درصد پروتئین خام می‌باشد. این محصول برای تغذیه گاوهای متوسط شیر با تولید 27 – 25 لیتر شیر فرموله شده است. این نوع کنسانتره برای مصرف در دوره دوم شیردهی گاو شیرده (اواسط شیردهی) بیشترین تناسب را دارد.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.77NEl
M Cal/Kg20.10Cp
M Cal/Kg35.81Rup
M Cal/Kg8.58ADF
M Cal/Kg21.25NDF
M Cal/Kg4.95Fat
M Cal/Kg1.50Ca
M Cal/Kg0.67P
M Cal/Kg89.79DM